Zintegrowany Informator Pacjenta NFZ – pierwsze kroki w systemie

Nie jesteś pewien czy twoje ubezpieczenie zdrowotne dalej obowiązuje? Chciałbyś sprawdzić historię swojego leczenia? Masz wątpliwości, czy pracodawca odprowadza za ciebie składki? Poznaj Zintegrowany Informator Pacjenta i w prosty sposób zyskaj dostęp do danych NFZ.

Zintegrowany Informator Pacjenta – w skrócie ZIP – to bezpłatny serwis internetowy umożliwiający wgląd do informacji gromadzonych na nasz temat przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z systemu ZIP dowiemy się o tym, z jakich świadczeń medycznych i w których placówkach korzystaliśmy, kogo wybraliśmy jako lekarza, pielęgniarkę czy położną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a także uzyskamy wykaz recept realizowanych od 2008 r. na leki i inne artykuły zaopatrzenia medycznego. Ponadto, system daje możliwość sprawdzenia listy oczekujących na przyjęcie do uzdrowiska lub specjalisty w danej placówce. Na stronie znajdziemy także wiele przydatnych informacji o tym, gdzie się leczyć w ramach Funduszu. Serwis zawiera bazę adresową wszystkich publicznych placówek ochrony zdrowia, takich jak: szpitale, przychodnie, apteki, punkty nagłej pomocy doraźnej i inne. W ZIP poznamy także wartość wykorzystanych przez nas na leczenie środków.

Jak zacząć korzystać z ZIP?

Aby skorzystać ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta należy wpisać w polu adresu dowolnej przeglądarki internetowej: https://zip.nfz.gov.pl lub wprowadzić hasło “ZIP” w wyszukiwarce, a następnie wybrać pierwszy adres z listy uzyskanych wyników. Po wejściu na stronę będziemy mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami o systemie. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie formularza rejestracyjnego klikając przycisk “Zarejestruj się”. W tym miejscu serwis poprosi nas o podanie podstawowych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, pesel, numer dowodu oraz wskazanie naszego oddziału NFZ. Po uzupełnieniu wszystkich pól we wniosku o uzyskanie dostępu do informacji medycznych i jego zatwierdzeniu, konieczna będzie osobista wizyta w miejscowym oddziale Funduszu po to, by otrzymać swój indywidualny identyfikator i hasło. Dzięki nim, po upływie co najmniej 24 godzin, możliwe będzie pierwsze logowanie do systemu. Czas ten może się niekiedy wydłużyć nawet do 4 dni. Pamiętajmy, by do NFZ udać się z dokumentem tożsamości – jest on niezbędny do pozytywnej weryfikacji świadczeniobiorcy i utworzenia konta w ZIP.

Kto może się zarejestrować?

Ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta skorzystać może bezpłatnie każdy świadczeniobiorca zainteresowany swoją dokumentacją i statusem w Funduszu. Co więcej, konto w ZIP może założyć także rodzic lub opiekun w imieniu dziecka, jeśli objęte jest ono ubezpieczeniem razem z wnioskodawcą.

Polecamy również artykuł – Gdzie i jak długo poczekasz na leczenie – Zintegrowany Informator Pacjenta NFZ

 

Przydatność tekstu: 77%

Polecamy również: