Abonament RTV i zwolnienia dla seniorów w 2017 roku

Nadchodzący rok przyniesie z pewnością wiele zmian w dotychczasowych uregulowaniach prawnych. Mimo wielu informacji o planowanych rewolucjach w sposobie i wysokości uiszczania abonamentu RTV na chwilę obecną brak jest wiążących ustaleń. Wysokość pobieranych przez Państwo opłat pozostaje niezmieniona w stosunku do roku 2016 i wyniesie 7 zł za odbiornik radiowy oraz 22,70 za telewizor i odbiornik radiowy.

Czy wiek 60 lat plus uprawnia do zwolnienia z abonamentu?

Ustawodawca przewiduje jedynie dwie możliwości ucieczki od opłat dla seniorów. Pierwsza sytuacja dotyczy osób po 60 roku życia, które mają prawo do emerytury a jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.  Drugą sytuacją jest ukończenie wieku 75 lat.

Należy jednak pamiętać aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić w urzędzie pocztowym dokumenty poświadczające uprawnienia do zwolnienia oraz złożyć odpowiednie oświadczenie.

Przydatne informację o abonamencie RTV, wysokości opłat i ewentualnych możliwościach regulowania płatności za kilka miesięcy z góry uzyskując nieznaczne korzyści finansowe w tym zakresie znajdą Państwo na stronach internetowych: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (www.krrit.gov.pl/abonament/) oraz Poczty Polskiej (https://rtv.poczta-polska.pl)

Przydatność tekstu: 0%

Polecamy również: